mindfulness
training
MIND

 

We vinden het heel normaal om ons lichaam te trainen. Maar het overgrote deel van ons leven zijn we met gedachten bezig. Mentale training kan zoveel brengen.In de oorspronkelijke 8-weekse training van Jon Kabat-Zinn leer je je gedachten, gevoelens en fysieke sensaties te onderscheiden en daardoor bewuster om te gaan met situaties. Het kan je helpen juiste keuzes te maken waardoor je steviger in het leven staat. Ik kies ervoor de oefeningen van mindfulness in de privelessen met yoga te verwerken zodat er een samenspel ontstaat tussen lichaam en geest. Mijn ervaring heeft geleerd dat veel mensen het lastig vinden de 8-weekse cursus met oefening thuis ten volle te benutten. Op mijn manier is het een zachtere natuurlijkere benadering. Als je wilt krijg je opdrachten om thuis uit te voeren: zoals met alles geldt ook hierbij dat meer oefenen een beter resultaat oplevert. Stap voor stap krijg je steeds meer routine en merk je dat je het onderdeel wordt van je manier van denken en doen, of liever nog: van je ZIJN:)!

"MEDITATIE IS NIETS ANDERS DAN JEZELF ZIJN EN WETEN WIE DAT IS.

HET GAAT OM HET BESEF DAT JE OP HET PAD BENT VAN JOUW LEVEN,

OF JE HET LEUK VINDT OF NIET."

- Jon Kabat-Zinn (grondlegger mindfulness)

 

Individuele lessen:

We volgen het 8-weekse programma maar met speciale aandacht en voor jouw wensen en focus op persoonlijke behoeftes. Een rustige les van een uur, op tijdstippen die in jouw persoonlijke agenda passen. Daarnaast krijg je het programma om thuis te oefenen, zonder oefening geen verbetering: met een uurtje in de week bij mij zal er niet veel veranderen....

 

Groepslessen:

Mindfulness met een groep kan het voordeel hebben dat je herkenning hebt bij elkaar: je bent niet de enige met moeilijkheden, klachten, stress, etc. Dat kan gevoel van verbinding en verlichting geven en je kunt van elkaar leren, ook al zit je er voor jezelf.

© 2019 by Jantien Salomons